Itse en ollut paikalla ensimmäisellä luennolla, joten kommentoinpa tässä vaan luennon materiaalia. 

Kysymykseen mitä on terveys?, on vaikea vastata. Äkkiä ajateltuna tulee mieleen, että terveys on sitä, että on kaikki hyvin. Jossain diassa sanottiin, että terve on se jolle ei ole tehty tarpeeksi diagnostisia testejä. Kai sitä on periaatteessa sairas, kun joku sairaus diagnosoidaan, mutta ei se riitä määrittämään koko totuutta. Sairauksia on monenlaisia, eivätkä kaikki jotain perustautia sairastavat tunne itseään sairaiksi, voidaanko heitä sitten määritellä sairaiksi?

Oli mielenkiintoista pohtia myös normaalin ja epänormaalin rajaa..

Kysymys: onko sairaus rangaistus?, jakaa varmasti mielipiteitä erityisesti ns. itseaiheutettujen tautien kohdalla. Samoin yhteiskunnan kustantamat hoitokulut em. tautien kohdalla. Meillä Suomessa nyt on sellainen tilanne, että sairaat hoidetaan taudin aiheuttajasta riippumatta. Siksi tulisikin tehostaa terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Niillä voitaisiin säästää niissä hoitokuluissa, jotka tulevat mm. elintapasairauksien mukana.

Terveyden edistäminen kuulostaa laajalta ja monialaiselta toiminnalta, ja niin sen pitää ollakin.

Että tämmöstä.